מתן שירות נגיש

נשים בכיסאות גלגלים בחנות

מתן שירות נגיש גוף המספק שירות ציבורי המעסיק 25 עובדים ומעלה חייב למנות רכז נגישות. הפרת תקנה זו מהווה עוולה אזרחית ותגרור אחריה קנס של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק (כ-62,000 ₪ כולל ההצמדה). גוף המעסיק 100 עובדים ומעלה חייב למנות ממונה תעסוקה. רקע חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998  והתקנות שתוקנו מכוחו, מחייבים […]

רכז נגישות

עיוור הולך עם מקל הליכה

גוף המספק שירות ציבורי המעסיק 25 עובדים ומעלה (להלן: "החייב בהתאמות נגישות"), ימנה מקרב עובדיו "רכז נגישות" שהינו ככל האפשר עובד בתפקיד ניהולי או עובד שעבר הכשרה במיומנויות ניהול וקידום פרויקטים.

הנגשת השירות

מלצר מגיש תפריט נגיש

הנגשת השירות רקע ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חיים כיום בישראל למעלה מ- 1,600,000 אנשים עם מוגבלות (פיזית, חושית, שכלית, נפשית ומוגבלות כתוצאה מתחלואה כרונית) המהווים כ- 20%  מהאוכלוסייה. תקנות הנגישות לשירות,[1] אשר נכנסו לתוקף ביום 25 באוקטובר 2013, חוקקו מכוח חוק השוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,[2] והן עוסקות ברובן בהסרת מכשולים פיזיים, אדמיניסטרטיביים, תקשורתיים ואינפורמטיביים, […]

הנגשת המידע

שני חברים מביטים במפה

הנגשת המידע החל מיום 01/07/2015 מידע הנמסר לציבור אודות כל שירות ציבורי וכחלק ממנו. חייב להיות מונגש. הפרת תקנה זו מהווה עוולה אזרחית ותגרור אחריה קנס של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק (כ-64,000 ₪ כולל ההצמדה). רקע חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998 מגדיר את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. ומחויבותה של החברה בישראל […]