אירוח השופט ריצארד ברנשטיין
שופט בית המשפט העליון במדינת מישגן ארצות הברית
בישיבת וועדה בלשכת עורכי הדין
פיתוח פתרונות טכנולוגים נגישים
בדיון בבגץ
בהרצאה בלשכת עורכי הדין
הרצאות באקדמיה
הקודם
הבא

הסמכות וכתבי מינוי

תעודות והסמכות - בתחום המשפט

כתבי מינוי 2019-2022

כתבי מינוי 2015

תעודות והסמכות - בתחום הטכנולוגיה