אירוח השופט ריצארד ברנשטיין
שופט בית המשפט העליון במדינת מישגן ארצות הברית
בישיבת וועדה בלשכת עורכי הדין
פיתוח פתרונות טכנולוגים נגישים
בדיון בבגץ
בהרצאה בלשכת עורכי הדין
הרצאות באקדמיה
הקודם
הבא

מאמרים

הנגשת אתרי אינטרנט

מסמכים שיועלו לאתרי האינטרנט החל מיום 26 באוקטובר 2017 יהיו נגישים בהתאם לתקן נגישות אינטרנט הדן במסמכים.
כל עוד אין תקן בעניין, יש לבצע התאמות נגישות במסמך בהתאם לאפשרויות הנגישות הסבירות שניתן לבצע במסגרת התוכנה בה נוצר או נערך המסמך.

רכז נגישות

גוף ציבורי המעסיק 25 עובדים ומעלה, חייב למנות רכז נגישות שתפקידו לספק ייעוץ והדרכה לגבי חובות המעסיק בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות, 
כמו כן לקבל פניות בנושא ייצוג הולם, ואף ליזום פעולות שונות להגברת המודעות לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. (חל במגזר הציבורי)

הנגשת השירות

את התאמות הנגישות לשירות, יש לבצע כך שהשירות הניתן לאדם עם מוגבלות יבוצע תוך שמירה על כבודו ופרטיותו, מתוך יחס אדיב ומכובד אשר יאפשר קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני.
את השירות יש לספק כחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים לכלל הציבור ולא בנפרד מהם,

הנגשת המידע

מידע הנמסר לכלל הציבור כולל מידע הנמסר באופן פרטני על אודות כל שירות ציבורי וכחלק ממנו, בין בכתב ובין בעל פה, לרבות בטפסים, חוברות מידע עלונים ופרסומים הניתנים לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו –
יימסר לבקשת אדם עם מוגבלות, באופן שיבטיח לו נגישות למידע ולקבלת השירות. 
למעט פרסומות ומידע המסופק באמצעות האינטרנט.

מתן שירות נגיש

התקנות הנגישות לשירות מחייבות את כלל נותני השרות לציבור לבצע את התאמות הנגישות בשירות ובפלטפורמות השונות בהן ניתן השירות.
הזכות לנגישות הינה זכות יסוד, והחוק קובע כי אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי.
עוד קובע החוק כי אין להפלות אדם עם מוגבלות ואין לפגוע בזכותו לנגישות. 

ייצוג הולם

עקרון השוויון הינו עקרון על וזכות יסוד במערכת המשפט הישראלית.
בית המשפט העליון התייחס פעמים מספר לעקרון השוויון. הנכה הוא אדם שווה זכויות. אין הוא מצוי מחוץ לחברה או בשוליה.
הוא חבר רגיל בחברה שבה הוא חי. מטרת ההסדרים אינה להיטיב עמו בבדידותו, אלא לשלבו – תוך שימוש לעתים בהעדפה מתקנת – במרקם הרגיל של חיי החברה. 

מהפכת הנגישות בעשור האחרון

העקרונות העומדים בבסיס תפיסת הנגישות הינם עקרון ההכלה ועקרון הרצף.
עקרון ההכלה – קובע כי אנשים עם מוגבלות הינם חלק בלתי נפרד מהציבור ועל כן יש לאפשר להם להתנהל במרחב הפיזי והשרותי באותו אופן כפי שהוא ניתן לכלל הציבור ולא בנפרד. עקרון הרצף – מתייחס לאפשרות העומדות בפני אדם עם מוגבלות לבצע רצף מלא ושלם של פעולות על מנת לקבל וליהנות מהשירות ככל האדם.