אירוח השופט ריצארד ברנשטיין
שופט בית המשפט העליון במדינת מישגן ארצות הברית
בישיבת וועדה בלשכת עורכי הדין
פיתוח פתרונות טכנולוגים נגישים
בדיון בבגץ
בהרצאה בלשכת עורכי הדין
הרצאות באקדמיה
הקודם
הבא

למען הקהילה

שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה והנגשת השירות

קבלת פרס עבודה שווה
קבלת פרס עבודה שווה
העסקת אנשים עם מוגבלות בהייטק
העסקת אנשים עם מוגבלות בהייטק
ישיבת ועדת טכנולוגיה 15-12-2015
ישיבת ועדת טכנולוגיה 15-12-2015
קבוצת העותרים
בגץ חופש הביטוי
המדינה לא מתמרצת הנגשה לנכים
המדינה לא מתמרצת הנגשה לנכים
חדשות פתח תקווה 02-08-2021
חדשות פתח תקווה 02-08-2021
יד שרה 09-06-2019
יד שרה 09-06-2019
ישיבת ועדת הכלכלה 15-12-2015
ישיבת ועדת הכלכלה 15-12-2015

לקט פעילויות שונות

פרסומים שונים

קורס סייבר לאנשים עם מוגבלות
קורס סייבר לאנשים עם מוגבלות
כתבה של איתן עמרם נסו להיות במקומי
כתבה של איתן עמרם נסו להיות במקומי
להנגיש הנחיות חירום גם לבעלי מוגבלות
להנגיש הנחיות חירום גם לבעלי מוגבלות
התייחסות הישראלים לאנשים עם מוגבלות
התייחסות הישראלים לאנשים עם מוגבלות