אירוח השופט ריצארד ברנשטיין
שופט בית המשפט העליון במדינת מישגן ארצות הברית
בישיבת וועדה בלשכת עורכי הדין
פיתוח פתרונות טכנולוגים נגישים
בדיון בבגץ
בהרצאה בלשכת עורכי הדין
הרצאות באקדמיה
הקודם
הבא

פרויקטים

מרכז עבודה מרחוק

ברכת מנכל החטיבה להתיישבות
ברכת מנכל החטיבה להתיישבות

המארגן 2000 - מערכת לניהול העסק