מהפכת הנגישות בעשור האחרון

פטיש של שופט

העקרונות העומדים בבסיס תפיסת הנגישות הינם עקרון ההכלה ועקרון הרצף. עקרון ההכלה – קובע כי אנשים עם מוגבלות הינם חלק בלתי נפרד מהציבור ועל כן יש לאפשר להם להתנהל במרחב הפיזי והשרותי באותו אופן כפי שהוא ניתן לכלל הציבור ולא בנפרד.

עקרון הרצף – מתייחס לאפשרות העומדות בפני אדם עם מוגבלות לבצע רצף מלא ושלם של פעולות על מנת לקבל וליהנות מהשירות ככל האדם.

ייצוג הולם

בחורה עם כסא גלגלים בעבודה

ייצוג הולם נגישות לעולם העבודה החל מ 1/01/2017 חובה על גוף ציבורי גדול להעסיק 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית. מעסיק במגזר הפרטי, המעסיק 100 עובדים ומעלה, יפעל לייצוג הולם של 3% אנשים עם מוגבלות מקרב עובדיו. רקע ייצוג הולם – על אנשים (עם מוגבלות) ומספרים אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות מוגדרת כקבוצת המיעוט הגדולה ביותר בעולם, […]

מתן שירות נגיש

נשים בכיסאות גלגלים בחנות

מתן שירות נגיש גוף המספק שירות ציבורי המעסיק 25 עובדים ומעלה חייב למנות רכז נגישות. הפרת תקנה זו מהווה עוולה אזרחית ותגרור אחריה קנס של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק (כ-62,000 ₪ כולל ההצמדה). גוף המעסיק 100 עובדים ומעלה חייב למנות ממונה תעסוקה. רקע חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998  והתקנות שתוקנו מכוחו, מחייבים […]

רכז נגישות

עיוור הולך עם מקל הליכה

גוף המספק שירות ציבורי המעסיק 25 עובדים ומעלה (להלן: "החייב בהתאמות נגישות"), ימנה מקרב עובדיו "רכז נגישות" שהינו ככל האפשר עובד בתפקיד ניהולי או עובד שעבר הכשרה במיומנויות ניהול וקידום פרויקטים.

הנגשת השירות

מלצר מגיש תפריט נגיש

הנגשת השירות רקע ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חיים כיום בישראל למעלה מ- 1,600,000 אנשים עם מוגבלות (פיזית, חושית, שכלית, נפשית ומוגבלות כתוצאה מתחלואה כרונית) המהווים כ- 20%  מהאוכלוסייה. תקנות הנגישות לשירות,[1] אשר נכנסו לתוקף ביום 25 באוקטובר 2013, חוקקו מכוח חוק השוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,[2] והן עוסקות ברובן בהסרת מכשולים פיזיים, אדמיניסטרטיביים, תקשורתיים ואינפורמטיביים, […]

הנגשת המידע

שני חברים מביטים במפה

הנגשת המידע החל מיום 01/07/2015 מידע הנמסר לציבור אודות כל שירות ציבורי וכחלק ממנו. חייב להיות מונגש. הפרת תקנה זו מהווה עוולה אזרחית ותגרור אחריה קנס של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק (כ-64,000 ₪ כולל ההצמדה). רקע חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998 מגדיר את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. ומחויבותה של החברה בישראל […]

הנגשת אתרי אינטרנט

מקלדת עם מקש עם סמל נגישות

במסגרת פעילותה של וועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת, אושר ביום 05 בספטמבר 2017 תיקון חשוב בתקנות הנגישות בשירותי האינטרנט, תיקון אשר יוביל לקפיצת מדרגה בנגישות אותה חווים אנשים עם מוגבלות.
תיקון עוסק בעיקרו בסעיף 35 התאמות נגישות בשירותי האינטרנט כפי שמוצע בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע"ז-2017. ונכנס לתוקפו ביום 26 באוקטובר 2017 (להלן: "יום התחילה").