ייצוג הולם

בחורה עם כסא גלגלים בעבודה

ייצוג הולם נגישות לעולם העבודה החל מ 1/01/2017 חובה על גוף ציבורי גדול להעסיק 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית. מעסיק במגזר הפרטי, המעסיק 100 עובדים ומעלה, יפעל לייצוג הולם של 3% אנשים עם מוגבלות מקרב עובדיו. רקע ייצוג הולם – על אנשים (עם מוגבלות) ומספרים אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות מוגדרת כקבוצת המיעוט הגדולה ביותר בעולם, […]